Opdrachten

Voorbeelden van opdrachten:

  • Ontwikkelen totaal functiebestand grote bedrijfstak
  • Ontwikkelen totaal functiebestand Landsoverheid Nederlandse Antillen
  • Ontwikkelen belonings- en beoordelingsmethodiek diverse bedrijven (o.a. mediabedrijven, adviesbureaus, projectontwikkelaar, werkgevers- en werknemersorganisaties)
  • Projectleiding landelijke invoering functieordening onderwijssector
  • Projectleiding functieordeningstrajecten diverse onderwijsinstellingen in HBO en VWO
  • Projectleiding onderzoek naar best passende functieordenings-methodiek Nederlandse universiteiten
  • Ontwerpen beoordelingsmethodiek grote bankco√∂peratie
  • Ontwerpen en invoeren prestatiebeloningssysteem vakorganisatie
  • Projectleiding ontwikkeling en invoering functiestructuur en loopbaantrajecten laboratorium voor de Volksgezondheid