Belonen

Lysen adviseert organisaties inzake methoden en technieken van belonen. Zowel over nieuwe als over bestaande systemen, zowel over vast als variabel en zowel over structurele als incidentele beloning en zowel over bedragen als over systemen. Bij zijn adviezen maakt Lysen o.a. gebruik van Salaris Organizer ©, een programma waarmee effecten van tabel en systeemveran-deringen nauwkeurig kunnen worden doorgerekend (ook op basis van bestaande CAO-afspraken).

De opzet en inhoud van een salaristabel zegt in zijn ogen veel over de opzet, omvang en de cultuur van een organisatie, althans dat zou het moeten zeggen. (“Toon mij uw salaristabel en ik vertel u wat voor soort van bedrijf uit bent dan wel wilt zijn”). Zo impliceert een tabel met veel salarisschalen (10 of meer) dat de betreffende organisatie veel functieniveaus heeft die ook allemaal qua beloning onderscheiden moeten worden. Een “diepe” tabel (dwz een groot gat tussen min en max.) impliceert dat medewerkers in principe lang in dezelfde functie(-groep) zullen verblijven En een tabel met veel “periodieken” impliceert veelal een wat bureaucratische aanpak bij de jaarlijkse salarisronde. Een multinational of een overheidsorganisatie zou goed uit de voeten kunnen met een dergelijke opzet maar een dergelijke tabel is een molensteen om de nek van een kleine dynamische onderneming waar beloningsverschillen eerder uit de persoonlijk bijdragen van de medewerker voortkomt dan dat het het gevolg is van positie. Kortom iedere organisatie moet een salaristabel en beloning-systeem (primair, secundair en tertiair) hebben dat past bij de doelstelling, visie, omvang en fase van ontwikkeling alsmede bij de cultuur die de organisatie wil uitdragen (ondernemend, snelle doorstroom, boven-de-markt-betalend, etc.). Op basis van een diagnose van de huidige beloningsystematiek komt Lysen in overleg met de leiding tot voorstellen voor aanpassing, innovatie en/of beheer.