Beoordelen

Lysen bouwt complete beoordelingssystemen op maat en kan bij de implementatie bij organisaties gebruik maken van HRorganizer © , een web based beoordelingsapplicatie waarbij zowel ruimte is om werkafspraken als competenties separaat te beoordelen en te honoreren.

Lysen maakt in zijn opzet in principe onderscheid tussen het beoordelen van werkresultaten (daar waar je als medewerker voor bent ingehuurd) en het beoordelen van kennis, vaardigheden, gedrag ( competenties).

Beoordeling van werkresultaten kan leiden tot beloningsafspraken (incidenteel en/of structureel) en tot afspraken gericht op functie-inhoud, door- en uitstroom.

Beoordeling van competenties kan leiden tot ontwikkelings-afspraken, begeleidingstrajecten, etc. gericht op het beter functioneren in de werksituatie.

Lysen hanteert een eigen competentiewoordenboek dat direct is afgeleid van het competentiebestand van HRorganizer. In beide bestanden is iedere competentie voorzien van een vaste definitie en vier vaste indicatoren.