Competentiemanagement

Lysen Advies gaat er van uit dat competenties kwaliteiten van personen zijn, verkregen door o.a. opvoeding, opleiding en ervaringen. Er zijn competenties die leerbaar zijn en er zijn competenties die niet leerbaar maar meer “aangeboren”zijn. In samenwerking met de organisatie stelt de adviseur vast over welke competenties een medewerker idealiter zal moeten kunnen beschikken om een bepaalde functie ook op langere termijn goed te kunnen uitvoeren. Deze competenties maken onderdeel uit van het zogenoemde competentieprofiel dat in de aanpak van Lysen Advies een integraal onderdeel uitmaakt van een organieke functiebeschrijving.

Daarnaast faciliteert Lysen advies de mogelijkheden om via een beoordelingsmethodiek (web based) zicht te krijgen op de feitelijke beschikbaarheid bij medewerkers over de vereiste competenties en de mate van gebruik daarvan.

Lysen Advies beschikt over een eigen bestand aan competenties ontwikkeld voor het HBO en kan daarnaast gebruik maken van de competentiemethoden van o.a. Schouten & Nelissen  en van HR-Organizer (zie: Samenwerkingen).

o Inspireren
   Het vermogen om anderen belangstellend te maken voor keuzen en/of actie.
   Gedragsvoorbeelden
1 Zet de ander aan het denken
2 Wekt bij anderen belangstelling door de inhoud en/of de wijze van communiceren en overdragen van kennis, ervaring, vaardigheden, etc.
3 Is een voorbeeld voor anderen
4 Creëert veerkracht bij de ander om door te zetten bij problemen en/of tegenslag

Oordelen over de beschikbaarheid en gebruik van competenties wordt in de aanpak van Lysen Advies bij voorkeur niet gebruikt voor beloningsbesluiten maar vooral voor afspraken inzake persoonlijke ontwikkeling en in-, door- en uitstroombesluiten.