Publicaties

Lysen Advies brengt al een aantal jaar in eigen beheer de bundel “Functieordening in het HBO” uit. In deze bundel van circa 100 pagina’s is opgenomen:

  • De ontwikkeling van functieordening sinds 2001 in korte teksten
  • De werking van FUWA-HBO
  • Systeem kenmerken en scoreteksten
  • Wetmatigheden in scores als hulp bij het waarderen
  • Algemene karakteristiek van soorten taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per hoofdgroep en schaal
  • Soort van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden per schaal in de 12 meest voortkomende werkprocessen in het HBO (van facilitaire dienstverlening tot wetenschappelijk onderzoek)
  • Overzicht van salarisbedragen per functie (min en max) tot juli 2010
  • Overzicht van voorbeeld functiebeschrijvingen uit FUWA-HBO
  • Overzicht van gewaardeerde functies in het Conversiebestand

Op verzoek wordt de uitgave specifiek op maat gemaakt voor een hogeschool. In een extra katern worden de hogeschool-eigen afspraken, proceures, documenten, handleidingen, functie-overzichten, etc. toegevoegd. Een maatwerkbundel wordt uitgevoerd met een omslag in de huisstijl van de hogeschool.

FUWA-HBO wijkt in essentie niet af van FUWASYS, FUWA-gem, FUWA-BVE of andere versies van FUWASYS. Ook voor hrm-professionals of managers uit sectoren waar andere versies van FUWASYS worden toegepast, is de bundel derhalve voldoende bruikbaar ter ondersteuning in het proces van (beheer en onderhoud van) functieordening.