Samenwerking

Lysen Advies kan bij de uitvoering van omvangrijke (r) of complexe(r) opdrachten, bij opdrachten met een zeer korte doorlooptijd of bij opdrachten waarbij onderwerpen aan de orde komen die niet tot de directe expertise van LAB behoren, gebruik maken van de diensten van collega-adviseurs dan wel van (adviseurs van) (advies-)organisaties met wie Wiets Lysen in de afgelopen jaren een solide samenwerkingsrelatie heeft opgebouwd.

Lysen Advies & Begeleiding werkt samen met: